Оцінка об'єктів інтелектуальної власності



Клієнти все частіше задаються питанням, навіщо потрібна оцінка інтелектуальної власності? Беручи до уваги актуальність теми, ми прийняли рішення співпрацювати з професійними оцінювачами прав інтелектуальної власності, щоб нашим клієнтам було вигідніше продати торговельну марку або ліцензію на патент, або внести в статутний фонд авторські права і т.д.

Розвиток світової економіки показує, що з кожним роком економічні суб'єкти все більше і більше уваги приділяють нематеріальних активів (НМА). Так, банки все частіше готові видавати під НМА (в якості застави) кредити, НМА все частіше стає предметом угод купівлі-продажу, передачі в спадщину й т.п.

Ринок нематеріальних активів постійно зростає. Це обумовлено розвитком інноваційної економіки, впровадженням нового обладнання і технологій, зростанням ринку інноваційних товарів, інформаційних технологій, ринком «франчайзингу» та ін. Таким чином, інтелектуальна власність та інші нематеріальні активи стають невід'ємною частиною діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Її все частіше вносять до статутного капіталу, тим самим, роблячи бізнес більш привабливим.

Відомі випадки, коли оціночна вартість бренду (сукупності нематеріальних активів підприємства) значно перевищувала вартість матеріальних активів (нерухомості, обладнання, оборотних коштів і т.д.), а також випадки, коли виняток НМА зі складу активів підприємства призводило це саме підприємство до сумного кінця .

Приклади з практики:

1. У ході оцінки компанії «СВІТОЧ» (м.Львів) її бренд був оцінений в 70 млн. Доларів США, тоді як всі інші активи склали куди меншу суму. Вартість НМА була врахована при формуванні ціни угоди для продажу іноземному інвестору.

2. Індійський інвестор вивчав питання придбання в Києві заводу, яка провадила автомобільні холодильники, працювали за рахунок ефекту термопари. В ході аудиту з'ясувалося, що патент на технологію виготовлення термопар належить не заводу, а фізичній особі, при цьому ліцензійні відносини оформлені були. У результаті інвестор відмовився від проекту, який міг би принести країні багатомільйонні валютні доходи. Залишившись без замовлень, завод був закритий.

Що дає власнику інвентаризація, оцінка та облік НМА?

· Підвищення інвестиційної привабливості бізнесу, в т.ч. за рахунок поліпшення фінансових показників підприємства;

· Документально обґрунтовану вартість активів, що важливо як для прийняття управлінських рішень, так і для аргументації планів залучення зовнішнього фінансування в будь-якій формі;

· Можливість отримання додаткового доходу за рахунок залучення НМА в господарський оборот як окремих активів (продаж, передача в користування і т.д.).

Таким чином, об'єкти оцінки у нематеріальній формі (нематеріальні активи / НМА) - об'єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду.

Найчастіше до НМА відносять об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), проте для цілей оцінки до об'єктів у нематеріальній формі також відносяться фінансові інтереси (частки, паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованості і т .п.), права користування землею, будівлями / спорудами, права на експлуатацію надр, а також інші майнові права. (Національний стандарт оцінки (НСО) №1).

Таким чином, до НМА ставиться дуже широке коло активів, що використовуються в економічній діяльності.

Безпосередньо до ОІВ згідно згідно НСО№4 відносяться:

· Літературні та художні твори;

· комп'ютерні програми;

· Компіляції даних (бази даних);

· Виконання;

· Фонограми, передачі (програми) організацій мовлення;

· Винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

· Компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

· Раціоналізаторські пропозиції;

· Сорти рослин, породи тварин;

· Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

· Комерційні таємниці;

· Інші об'єкти, які згідно із законодавством належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

У міжнародній практиці (МСФО№3) нематеріальні активи розділені на п'ять основних категорій:
- Маркетингові активи (торговельні марки, торговельні знаки, доменні імена та ін.);
- Клієнтські активи (клієнтська база, клієнтські контракти, система взаємовідносин з клієнтами та ін.);
- Творчі активи (фотографії, книги, журнали та ін.);
- Договірні активи (патенти, ліцензії, рекламні та сервісні контракти, франчайзингові угоди, трудові договори співробітників та ін.);
- Технологічні активи (програмне забезпечення, know-how, торгові секрети, бізнес-процеси та ін.).

Особливе місце в НМА займає «гудвіл», який амортизації не підлягає, однак потрібно його щорічна переоцінка

Таким чином, ми бачимо, що практично будь-яке підприємство володіє тими чи іншими НМА. Навіть якщо воно не підозрює про це, або активи не враховані.

Практика інвентаризації, оцінки та постановки на баланс НМА в Україні поки не набула широкого розповсюдження по ряду причин. Однак, поступовий перехід на міжнародні стандарти обліку і звітності створює потребу в якісному відображенні всіх активів підприємства в обліку, що, у свою чергу, породжує потребу в організації грамотного обліку НМА.

Оскільки НМА дуже різноманітні, то звичайно різноманітні і методи їх оцінки.

Стандартна процедура оцінки складається з наступних етапів:

Однак різноманітність можливих методів навіть в рамках стандартних підходів вимагає від оцінювача серйозної теоретичної підготовки, пристойного досвіду, професійної та загальної ерудиції.

Замовити зворотній дзвінок
Ваше ім'я: (*)

Неверный Ввод
Ваш E-mail: (*)

Неверный Ввод
Номер телефону: (*)

Неверный Ввод
Проверка антиспам
Проверка антиспам

Неверный Ввод
Повідомлення:

Неверный Ввод