+38 (067) 409-82-01

+38 (067) 406-64-10

+38 (067) 443-44-14

au.satirev-amirp%40eciffo

Правовий аудит нематеріальних активів компанії: його важливість та застосування як спосіб підвищення конкурентоспроможності

Правовий аудит нематеріальних активів компанії: його важливість та застосування як спосіб підвищення конкурентоспроможності

Поняття аудиту, на сьогоднішній день, вже стало невід'ємною частиною лексикону юристів та бізнесменів. Все більше власників та керівників компаній вдаються до проведення даного аудиту як при купівлі-продажу бізнесу, злитті та поглинанні компаній (M&A), інвестування у майнові комплекси та укладанні важливих та довгострокових контрактів, так і для оцінки та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Тому таке комплексне дослідження, що стосується, в основному, фінансових і правових сторін бізнесу останнім часом стає все більш популярним у ділових колах.

Правовий аудит нематеріальних активів (IP Due Diligence) є таким же важливим, як і податковий та бухгалтерський аудити. Він може бути частиною як загального правового аудиту компанії, так і бути самостійним аудитом лише для об'єктів ІВ.

В наш час інтелектуальну власність прийнято вважати як високу комерційну цінність, таку як виняткові права, плоди розумової праці, інформацію конфіденційного характеру і т.д., оскільки в сучасних умовах розвитку бізнесу саме нематеріальні активи мають величезне значення і стають в один ряд важливості з активами. На багатьох прикладах успішного зарубіжного та вітчизняного бізнесу можна сказати, що вартість інтелектуальної власності (бренд) значно вища, ніж матеріальна.

Також встановлення вартості інтелектуальної власності як нематеріальних активів підприємства є важливим аспектом через оцінювання фондовим ринком акцій компанії з урахуванням вартості нематеріальних активів, т.к. Нерідко капіталовкладення створення об'єктів інтелектуальної власності можуть перевищувати капіталовкладення придбання матеріальних активів.

Правовий аудит нематеріальних активів (IP Due Diligence) – це насамперед правильна оцінка та аналіз юридичних аспектів та поточної ситуації у питаннях інтелектуальної власності (ліцензійні договори, об'єкти права інтелектуальної власності, торговельні марки). Вона дозволить знайти конкурентні переваги, потенціал та виявити резерви підвищення ефективності їх використання. Конкурентоспроможний потенціал визначається як здатність підприємства реалізовувати наявні можливості з метою забезпечення своєї конкурентоспроможності.

Аудит нематеріальних активів дає змогу виявити нові об'єкти права інтелектуальної власності. А також оцінити ефективність уже існуючих об'єктів, адже як би ми не були впевнені в невпинності та у відсутності вад у наших об'єктах ІВ — кожен із них має певні недоліки та слабкі сторони. Тому такий важливий цей процес, адже якщо людина попереджена – значить, вона озброєна! При знанні недоліків, слабкостей і вад того чи іншого об'єкта ІВ, можна приступати до їх подолання та усунення.

Кожна процедура IP Due Diligence є унікальною, перелік необхідних документів і термін її проведення складається в індивідуальному порядку. В основному це проведення різних аналізів на підстави для використання об'єктів ІВ, розмірів авторських винагород та ліцензійних платежів та розподілу прав між компанією та авторами з оцінкою вартості об'єктів ІВ та з його можливим внесенням у капітал компанії надалі.

За допомогою IP Due Diligence можливе визначення вартості нематеріального активу на підставі оцінки новизни технологій, можливої ефективності та інноваційності, можливого потоку доходу.

Оцінка предметів інтелектуальної власності буде корисна і як-не до речі для підприємства, чия діяльність пов'язана з високотехнологічною сферою (для можливих патентів на різні інновації), а також і для підприємства з діяльністю на будь-якому іншому ринку (захист знаків на товари та послуги).

Під час її проведення оцінюються об'єкти ІВ залежно від сфери діяльності підприємства. Це можуть бути і такі предмети, як програмні забезпечення, бази даних в електронному та паперовому вигляді, комерційні таємниці та знання, дані та документи, що не підлягають охороні патентами, а також патенти та унікальні технології та винаходи, документи на знаки обслуговування та торговельні марки, селективні результати, зразки промислової продукції.

Таким чином, роль правового аудиту нематеріальних активів дуже важлива, як і у захисті бізнесу, так і в досягненні конкурентоспроможності, адже цей процес надає підприємству можливість досягти домінування на ринку за рахунок виявлення об'єктів ІВ, які підлягають правовій охороні та які обов'язково потрібно зареєструвати. А також за рахунок оцінювання ефективності вже існуючих об'єктів ІВ та складання бізнес-планів щодо їх використання, що може в рази підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Автор: Ольга Якуша, спеціаліст Prima Veritas з інтелектуальної власності

Made with